Βίαιη συμπεριφορά

που σχετίζεται με το όνειρο

Πρόκειται για διαταραχή που προσβάλλει ιδιαίτερα άντρες της μέσης ηλικίας. Η συμπεριφορά του ατόμου χαρακτηριστικά είναι η εκδραμάτιση του ονείρου που βλέπει, δηλαδή το άτομο αρχίζει να πράττει ότι βλέπει στο όνειρό του.

Για άγνωστο μέχρι σήμερα λόγο το περιεχόμενο των ονείρων σε αυτή τη διαταραχή είναι απειλητικό, με το άτομο να δέχεται επίθεση από ανθρώπους ή ζώα. Οι κινήσεις είναι αμυντικές ή απότομες και βίαιες που συχνά οδηγούν σε τραυματισμό του πάσχοντα ή του συντρόφου του. Κάποιες φορές ο σύντροφος δέχεται και πλήρη επίθεση (πιάσιμο από το λαιμό, πέταγμα αντικειμένων κλπ).

Ευτυχώς σε αυτή την περίπτωση το άτομο αφυπνίζεται πολύ εύκολα και ανακαλεί και το όνειρο που έβλεπε. Η διαταραχή μπορεί να οφείλεται σε φάρμακα (κυρίως αντικαταθλιπτικά) αλλά και βλάβες του εγκεφάλου. Για αυτό το λόγο άτομα με παρόμοιες συμπεριφορές πρέπει να εξετάζονται από εξειδικευμένους στο αντικείμενο ιατρούς.

Η διερεύνηση μιας παθολογικής-βίαιης συμπεριφοράς στον ύπνο συχνά θ χρειασθεί βίντεο-υπνοπολυγραφική μελέτη ύπνου. Πέρα από τη πιστοποίηση της διαταραχής και των αποκλεισμό καταστάσεων που μπορεί να εκδηλώνονται με παρόμοια συμπεριφορά (παραϋπνία στο στάδιο βραδέων κυμάτων ή στο στάδιο REM του ύπνου, επιληπτική διαταραχή, κρίση πανικού στον ύπνο, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κλπ) η μελέτη θα βοηθήσει και στην ανάδειξη παράλληλων υπνικών διαταραχών (αποφρακτική άπνοια, περιοδικές κινήσεις των άκρων στον ύπνο) που μπορεί να ευοδώνουν την εμφάνιση των παραϋπνιών.