24 ωρη φορητή (holter) Ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή

Η 24ωρη φορητή (Holter) Ηλεκτροεγκεφαλογραφική μελέτη παρέχει τη δυνατότητα διερεύνησης επεισοδίων παροδικής διαταραχής ή απώλειας της συνείδησης με ή χωρίς σπασμούς, ενώ ο ασθενής διατηρεί τη καθημερινή λειτουργικότητα του κατ’οίκον χωρίς να δεσμεύεται σε νοσοκομειακό χώρο.

Πρόκειται για μικρή φορητή συσκευή που προσαρμόζεται σε ζώνη και μεταφέρετε διακριτικά επιτρέποντας πλήρη κινητικότητα.

Βασικό πλεονέκτημα της 24ωρης φορητής Ηλεκτροεγκεφαλογραφικής μελέτης είναι η καταγραφή του ΗΕΓραφήματος και κατά τον ύπνο, χρονικό διάστημα στο οποίο εμφανίζονται αποκλειστικά κάποιες επιληπτικές διαταραχές, όπως και η παράλληλη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού και η δυνατότητα μέτρησης του κορεσμού του Οξυγόνου στο αίμα (οξυμετρία) προς διερεύνηση διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο (π.χ. αποφρακτικού τύπου υπόπνοια-άπνοια στον ύπνο).