Διαταραχές του Ύπνου

Οι διαταραχές του ύπνου αφορούν το σύνολο των ηλικιακών ομάδων και εκδηλώνονται κλινικά κυρίως με:

  •  έντονο ροχαλητό και διακοπές της αναπνοής κατά τον ύπνο
  •  υπνηλία κατά την ημέρα και εύκολη κόπωση
  •  δυσκολία στην έναρξη ή διατήρηση του ύπνου
  •  πρώιμη αφύπνιση
  •  παθολογική συμπεριφορά στον ύπνο όπως υπνοβασία, παραμιλητό, σπασμοί, βίαιη συμπεριφορά που σχετίζεται με το όνειρο κλπ