Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα μετά από στέρηση ύπνου

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα μετά από στέρηση ύπνου γίνεται πρωινή ώρα μετά από μία νύκτα ήπιας ταλαιπωρίας του εξεταζόμενου μια και ο εξεταζόμενος πρέπει να παραμείνει ξύπνιος τουλάχιστον για το μισό της νύκτας (μερική στέρηση ύπνου).

Μέχρι που να ξεκινήσει η εξέταση καλό είναι ο εξεταζόμενος να μην πιει καφέ να έχει πάρει πρωινό και να είναι λουσμένος.

Η εξέταση γίνεται σε ήσυχο-σκοτεινό περιβάλλον με τον εξεταζόμενο ξαπλωμένο ώστε να επιτευχθεί ύπνος. Ο ύπνος σε πολλές περιπτώσεις αυξάνει τη διαγνωστική αξία της εξέτασης.